Strategie

Wanneer uw strategie zich niet vertaalt in een aangepaste werkverdeling, verliest iedereen. Teams omdat ze bij gebrek aan richting nooit goed kunnen doen. Managers omdat ze geprangd zitten tussen teams en strategische doelen. CEO’s omdat hun missie geen kans op slagen heeft.

Tastbare doelen
An idea is worth a dollar, a plan is worth a million. Succesvol organiseren start met de vertaling van uw langetermijnaspiraties en fundamentele bedrijfswaarden naar tastbare doelen op de werkvloer. Voor elke eenheid in uw organisatie. Een strategie is nu eenmaal pas zinvol wanneer élk team en élke medewerker duidelijk weten welke bijdrage u van hen verwacht.

Moeilijke keuzes
Natuurlijk wil u onredelijke kosten vermijden. Uiteraard wil u maximaal tegemoetkomen aan de wensen van uw klanten. En het spreekt vanzelf dat uw producten en diensten voor uw klanten kwalitatief even goed – of zelfs beter – moeten zijn dan de alternatieven. Maar kunt u tegelijk én de goedkoopste, én de meest klantgerichte én de meest vernieuwende onderneming zijn? Is het wel een zinvolle strategie om alles op elk moment te doen voor iedereen?

TORGO brengt richting
Kiezen is verliezen. Dat zegt men vaak. Maar in organisatiestrategie verlies je vooral wanneer je niet kiest. Een effectieve strategie maakt helder wat u van uw medewerkers verwacht. Maar ook waaraan u als organisatie best geen energie besteedt. TORGO operationaliseert uw strategieën. We halen de blinde vlekken, de ambiguïteit en de overlap uit de strategische doelen van uw eenheden.

Geconcentreerde toewijding
Strategische afruilen: TORGO ontwijkt ze niet. Bewust. Een adequate strategie vertelt aan uw medewerkers en klanten wat uw tijd en aandacht verdient. Maar tegelijk ook welke prijs u bereid bent te betalen voor het bereiken van uw doelen. Uitzonderlijke prestaties komen voort uit geconcentreerde toewijding. Verwacht u daarom aan een doorgedreven verheldering van uw strategische speerpunten. En wees bereid om de consequenties hiervan te nemen voor uw operating model. Scherper dan voorheen. Klaar voor de toekomst.


Staat een gebrek aan tastbare doelen uw strategie in de weg? Strategie

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x